Please Limited time Offer!

FORM 1 END OF TERM 3 2022 Exam-KISWAHILI Questions And Answers

GET THE ANSWERS HERE

KISWAHILI KIDATO CHA KWANZA

MTIHANI WA MWISHO WA MUHULA WA TATU, 2022

MUDA: SAA 2.

JINA:…………………………………………………………NAMBARI……………

TAREHE:……………………………………          DARASA……………………………

SEHEMU A FAHAMU (ALAMA 15)

Soma makala yafuatayo kasha ujibu maswali yafuatayo

sigara ni mojawapo ya uraibu ambao watu wengi san hushiriki. Kila uchao vijana wa kike na kiume hujitosa katika uraibu huu hatari kwa kujua au kwa kutojua. wengine huvutiwa kuvuta sigara kwa kulazimishwa na wenzao ili waweze kukubalika katika tabaka au kundi Fulani. ushawishi wa aina ndio hujulikan kama shinikizo – rika. Wengi hawafahamu madhara ya sigara kwa vile hayonekani moja kwa moja. Madhara yake huchukua muda mrefu kabla ya kuonekana au kudhihirika. Yanapofika kiwango hiki, mvutaji huwa amefikia uharibifu wa viungo vya ndani kwa hali ya juu. Si kupiga chuku ikisemekana kuwa mguu mmja huwa duniani na mwingine ahera

Madhara ya uvutaji sigara husbabishwa na kemikali zilizomo katika sigara. Sigara husheheni kemikali zaidi ya elfu nne. Nyingi za kaemikali hizi ni hatari na hudhuru. Kati ya zile zenye madhara makubwa kwa mwili wa mwanadamu an ambazo husababisha maradhi baada y kuvutwa kwa muda ni nikotini, hewa ya kaboni- monkasaidi na lami.

Kemikali hizi huingia mwilini kupitia kwa mapafu na kusababisha madhara mwilini. Baadhi ya maradhi ambayo husababishwa na uvutaji sigara ni pamoja na maradhi ya kansa, vidonda nya tumbo na shinikizo la damu. Shinikizo hili linaweza kuleta maradhi ya moyo na kupooza kaw mwili

Moshi wa sigara nao unapovutwa mwilini hingia na kugandama katika kingo za mapafu kama lami. Lami nayo huwa na sume kali anayoweza kuharibu mapafu. Umio na hufanya kuwa mwembamba ns sumu hii. Hii husbabisha kuweko kwa unyevu kama makamasi mengi. Ni muhimu kujua kuwa hata kupumua mishi wa sigara tu, kunaweza kudhuru afya yako.

Kwa kina mama wajawazito madhara ya moshi wa sigara huwa makubwa. Sigara inaweza

kuharibu mimba au kufanya motto akazaliwa kabla ya wakati kutimia. Aidha, anaweza kuzaliwa akiwa wa chini sana. Hali hizi ni hatari kwa afya na maisha ya motto kama huyo.

Watemgenezaji wa sigara wanajua pasi na shaka madhara ya sigara kwa afya ya mwanadamu. Kwa kuzinagatia hili, onyo hutolewa kwenye pakiti za sigara kuwa uvutaji una madhara kwa afya yako. Hata hivyo, si wengi ambao hutilia maanani maonyo na tahadhari hizi. Lakini kwa huwa haja yao kubwa in pato, bado humarisha utengenezaji wazo. Si ajabu kusikia kuwa ni hatia kuuza sigara katika baadhi ya nchi, hasa zilizoendelea.

Makapuni ya kutengeneza sigara hutumia hila ili kuwavutia wavutaji wengi. Kwanza, matangazo hutolewa kwa njia nyingi za mawasiliano kama vile runinga, redio na magazeti.

Nayo hunadi Starehe kuu kwa wavuaji. Kwa kuwa wanajua madhara ya sigara, huweka onyo pembeni mwa pakiti kwa maadishi madogo sana yasiyoonekana vyema wala yasiyoivutia makini ya watu.

kunaya ni kuwa makampuni yanayotengeneza sigara ndiyo huongoza katika kuelimisha vijana walio chini ya miaka kumi na minane huhusu madhara ya sigara! Kinaya au uzandiki? huenda  hii ni mbinu ya kuwahamasisha vijana kuhusu kuwepo kwa bidhaa zao ili wawe wateja wa siku za usoni. Uvutaji wa sigara unaweza kudhuru sio tu watu chini ya umri wa miaka kumi na nanem Mtu anapovuka miaka kumi  na nane, bado ataathiriwa na uvutaji wa sigara! Ukweli ni kuwa uvutaji wa sigara una madhara mengi na husababisha magonjwa yanoyoangamiza tuambianie ukweli.

 1. Ipe anwani mwafaka taarifa                                                                            ( alama 1)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Sigara husheheni idadi ya sumu? taja tatu kati ya hizo.                                 (alama 3)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 • Eleza madhara mawili y uvutaji wa sigara                                                     (alama 4)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Eleza hila zinazotumiwa na makapuni ya sigara kuwavutia wateja.              ( alama 4)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Taja sababu tatu zinazowafanya vijana kuvuta sigara.                                   ( alama 3)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 •  Eleza maana ya msamiati ufuatao kama uliyotumiwa katika makala.

i) Shinilizo – rika

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ii) Hunadi

………………………………………………………………………………………………

SEHEMU B MATUMIZI YA LUGHA  ( AL50) KISWAHILI Form 1 Term 3 Exam

    1.  Sarufi ni nini.                                                                                         ( alama 2)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  2. Matamshi ya konsonanti za Kiswahili hubainishwa kutegemea vigezo vitatu. Vitage ( ala4)

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.  a. Eleza maana ya.

i. sauti ghuna .                                                                                                        ( alama 2)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ii. Sauti hafifu.                                                                                                                        ( alama 2)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Orodhesha konsonanti mbilimbili ambazo ni;

 1. Vizuio – kwamiza

………………………………………………………………………………………………

 1. Vipasuo vya kaakaa laini

……………………………………………………………………………………………

 1. Vipasuo vya ufizo

………………………………………………………………………………………………

4. a. Eleza maana ya silabi                                                                                         ( alama 2)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) Andika maneno mawilimawili yenye muundo wa silabi ya:

i) Irabu            …………………………………………………………….

ii) Silabi mwambatano            ……………………………………………………………

5. a. Bainisha aina za maneno katika sentensi zifuatazo.                                           ( alama 2)

i) Maria hufikiri sana siku hizi

………………………………………………………………………………………………

b.  Nomino hizi katika ngelo gani?                                                                       (alama 2)

ii) Ukuti

…………………………………………………………………………………………..

6. Tulipokuwa tunaagana na sahibu Wangu aliniandikia anwani yake ambayo ni slp 5 namsore

(alama 2)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Andika kwa wingi.                                                                                     

Upepo wa kusini ulipeperusha bati la paa la nyumba na kuharibu kifaa muhimu.          ( alama 2)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Tunga sentensi yenye mapangilio ufuatao.                                                                   ( alama 2)

nomino+kivumishi+kitenzi+kielezi+kielezi

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Tofautisha kati ya shadda na kiimbo

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

10. Taja na ueleze aina mbili za ala za matamshi toa mifano kwa kila aina.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

11. Huku ukitoa mifano mwafaka, eleza maana ya”

i. Vitawe

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ii. Visawa:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Onyesha silabi inayowekewa shadda kwenye maneno yafuatayo.

i. Karatasi

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ii. Barabara (shwari)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

iii. Barabara (njia kuu)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

iii. Barabara (njia kuu)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Eleza maana ya nasahau hizi

i. Jipalia makaa

…………………………………………………………………………………………………

ii. Enda dalji

…………………………………………………………………………………………………

14. a.Tofautisha kati ya konsonanti na Irabu.                                                            (alama1)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b. Utamkaji wa irabu hu tegemea sifa tatu zitaje.                                                 (alama3)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SEHEMU C:

ISIMU – JAMII (ALAMA 15)

i. Eleza maana ya isimu jamii                                                                                           (alama3)

…………………………………………………………………………………………………

ii. Lugha ni nini.                                                                                                         (alama3)

…………………………………………………………………………………………………

iii. Fafanua majukumu matano yanyotekezwa na lugha katika jamii.(alama 10)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

SEHEMU D: FASIHI  (ALAMA 20)

I. Eleza maana ya Fasihi simulizi.                                                                         (alama2)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ii. Eleza dhima ya Fasihi katika jamii.                                                                  (alama5)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

iii. Andika tanzu zozote tatu za Fasihi simulizi.                                                         (alama 3)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

iv. Eleza tofauti tano kati ya Fasihi simulizi.  Andishi.                                              (alama10)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Scroll to Top