Please Limited time Offer!

KCSE 2022 Prediction Kiswahili Pp3 Questions

SEHEMU YA A: TAMTHILIA

KCSE 2022 Prediction Kiswahili Pp3 P. Kea: Kigogo

  1. Lazima

(a)Jadili jinsi kumi ambazo  maudhui ya ukatili yanajitokeza katika Tamthilia ya Kigogo                                                                                                                                                (alama 10)

(b)Eleza mifano kumi ya matumizi ya kinaya katika Tamthilia ya Kigogo.  (alama 10)                    

                                                SEHEMU YA B

                                    RIWAYA: CHOZI LA HERI

                                                (Assumpta K. Matei)                         

                                    Jibu swali la Pili au la Tatu

2.         “Watu husema kuwa binadamu hawawi sawa ila kifoni…”

a)         Eleza muktadha  wa maneno haya.                                                          (alalama 4)

b)         Tambua mbinu moja ya lugha iliyotumiwa katika dondoo hili.         (alama 2)

c)         Eleza sifa na umuhimu wa mzungumzaji wa maneno haya.               (alama 6)

d)        Thibitisha kuwa hakuna usawa baina ya wanadamu.                           (alama 8)

Au

3.         Jadili nafasi ya sehemu zifuatazo katika riwaya ya Chozi la Hari:

(a)        Hotuba                                                                                                           (alama 10)

(b)       Uozo katika jamii                                                                                         (alama 10)

KCSE 2022 Prediction Kiswahili Pp3 SEHEMU C: HADITHI FUPI

 (Mtihani wa maisha)

‘Leo mwalimu mkuu atajua kwamba mdharao biu hubiuka’

(a)Eleza muktadha wa maneno haya.                                                                      (Alama 4)

 (b)Taja mbinu ya lugha iliyotumika katika mktadha huu.                              (Alama 6)

 (c)Eleza wasifu wa mzungumzaji wa maneno haya.                                        (Alama 2)

 (d)Jadili maudhui ya elimu kama yanavyojitokeza katika hadithi hii.                      (Alama 8)

(Ndoto ya mashaka (Ali Abdulla)

(5) ’Kusema kweli lakini hata mimi sikuwa na nadhari katika kumpenda msichana huyu … Nilimpenda kufa! Lakini! Kwao bure tu!’

(a) Eleza mkutadha huu.                                                                                        (Alama 4)

 (b)Taja mtindo wa lugha uliotumika katika mkutadha huu.                          Alama 4

 (c) Taja sifa mbili za mzungumzaji.                                                                     (Alama 2)

 (d) Onyesha maudhui ya umaskini katika hadithi fupi ya Ndoto ya mashaka.

KCSE 2022 Prediction Kiswahili Pp3 SEHEMU YA D: USHAIRI

Jibu swali 6 au 7

(6)        USHAIRI

Soma shairi lifuatalo kisha ujibu maswali

Daima alfajiri namapema                                                                                                                                                             

  Hunipitia na jembe na kotama                                                                                                                                                                    

 Katika njia iendayo kondeni                                                                                                                                                                

Kama walivyofanya babuze zamani;                                                                                                                                                     Nimuonapo huwa anatabasamu                                                                                                                                                                                  Kama mtu aliye na kubwa hamu                                                                                                                                           Kushika mpini na kutokwa jasho                                                                                                                                                                       Ili kujikimu kupata malisho.

Anapotembea anasikiliza                                                                                                                                                                              Videge vya anga vinavyotumbuiza                                                                                                                                              Utadhani huwa vimemngojea                                                                                                                                                       Kwa usiku kucha kuja kumwimbia;                                                                                                                                               Pia pepo baridi kumpepea                                                                                                                                                                              Rihi ya maua zikimletea                                                                                                                                                                            Nao umande kumbusu miguu;                                                                                                                                                                     Ni miti yote hujipinda migongo                                                                                                                                                    Kumpapasa, kumtoa matongo;                                                                                                                                                        Na yeye kuendelea kwa furaha                                                                                                                                                                      Kuliko yeyote ninayemjua

Akichekelea ha ha ha ha ha ha ha …                                                                                                                                                                                                    Na mimi kubaki kujiuliza                                                                                                                                                                                       Kuna siri gani inayomliwaza?                                                                                                                                                             Au ni kujua au kutojua?                                                                                                                                                               Furaha ya mtu ni furaha gani                                                                                                                                                                      Katika dunia inayomhini?                                                                                                                                                                                           Ukali wa jua wamnyima zao                                                                                                                                                              Soko la dunia lamkaba koo;                                                                                                                                                                               Dini za kudhani zamsonga roho                                                                                                                                                       Ayalimia matumbo ya waroho;                                                                                                                                                   Kuna jambo gani linamridhisha?                                                                                                                                                          Kama si kujua ni kutokujua                                                                                                                                                                            Laiti angalijua, laiti angalijua!                                                                                                                                                               

(a)Eleza  matatizo manne yanayompata mzungumziwa.                                 (Alama 4)

 (b)Eleza mtindo wa lugha uliotumiwa na mshairi na utoe mifano.               (Alama 8)

 (c)Taja nafsineni katika shairi hili.                                                                       (Alama 1)

 (d)Eleza toni ya shairi hili.                                                                                    (Alama 1 )

 (e)Taja mbinu mbili za uhuru wa kishairi uliotumika na utoe mifano.         ( Alama 2)

 (f) Andika ubeti wa kwanza kwa lugha ya nathari.                                          (Alama 4)

(7)Soma shairi lifuatalo kisha ujibu maswali.

Leo kitaka nifike, natamani, ila wauma mwili                                                                                                                Kwa kazi nihusike, samahani, unahiliki mwili                                                                                                                            Napenda nihesabike, makundini, ila huwezi mwili                                                                                                  

  Vitisho pamwe kelele, ninavicha, kwa nafsi na mwili                                                                                                                             

Ila ugonjwa utimile, umechacha, na kuudhili mwili                                                                                                                           

 Msikose simile, magalacha, si gurudumu mwili.

 Vingekuwepop viraka, kuutia, ngeushuruti mwili                                                                                                   

  Kifundi kivipachika, kuingia, hata kuridhi mwili                                                                                                                          

Upya ukaungilika, kuvutia, roho na wake mwili.

Lakini kamwe haiwi, kuvipata, vipande vyake mwili                                                                                                    Sihofu kupata mawi, sitajua, kupigania mwili                                                                                                                                 

 Hata kufutwa sikawi, nitakita, kidete nao mwili.

Kazi ninaithamini, ni hakika, akilini na mwili                                                                                                                   

 Ila  kamwe siamini, kusagika, damu, jasho na mwili                                                                                                                                                        

Uwele hususani, kioneka, nguvu hitishi mwili.

(a)Liweke shairi hili katika bahari tatu.                                                               (Alama 3)

(b)Eleza dhamira ya mshairi.                                                                                 (Alama 2)

 (c) Eleza muundo wa shairi hili.                                                                           (Alama 4)

 (d) Toa mifano ya uhuru wa kishairi uliotumika.                                             ( Alama 4)

 (e)Eleza kwa kifupi maudhui matatu yanayojitokeza katika shairi hili.       (Alama 3)

 (f) Andika ubeti wa kwanza kwa lugha ya nathari.                                           (Alama 4)

KCSE 2022 Prediction Kiswahili Pp3 SEHEMU D:    FASIHI SIMULIZI

A(i) Miviga ni nini?                                                                                                 (Alama 2)

(ii) Eleza sifa nane za miviga.                                                                                (Alama 8)

B (i) Ulumbi ni nini?                                                                                                (Alama 2)

 (ii)Eleza sifa nane za ulumbi                                                                                 (Alama 8)  

Scroll to Top